DREAMIN'
【1986年作品】
2004/03/24 ABCJ-293
和田アキラ(G)
渡辺建(B)

Satoshi"Mansaku"Kimura
Jun Fukamachi
Yoshikazu Matsuura
Suzanne "Suzi"Kim
Kazuhiko Ito

1.Dreamin' (Ken Watanabe)
2.Dancin'Infinitely (Ken Watanabe)
3.To The Sea (Akira Wada)
4.Take Off (Akira Wada)
5.Le Parfum (Akira Wada)
6.Fragrance (Akira Wada)
7.Watch Girl Go By (Ken Watanabe)
8.Walkin'Nasty (Akira Wada)
9.SI (Ken Watanabe)
10.I Thought That It Was(Dreamin'&Dancin') (Ken Watanabe)